Hva er kunnskap?

Hva er kunnskap?

Jeg er for kunnskap. Jeg elsker kunnskap. Kunnskap er spennende, informativt, utviklende og viktig. Kunnskap er en forutsetning for fremdrift, innovasjon og forståelse. Det er kunnskap som gjør at vi mennesker får en bedre forståelse for samfunnet vi lever i, og det er kunnskap som gjør at vi kan underbygge, forklare, utbrodere og forankre

Read More