Hva lærer du på et AART-kurs?

art-trenerkurs

art-trenerkurs

Først av alt. Hva er AART (Adapted Aggression Replacement Training)?

ART (Aggression Replacement Training), nå AART (Adapted Aggression Replacement Training) er trening av barn og unges sosiale, emosjonelle og relasjonelle kompetanse. AART er et virkningsfullt evidensbasert undervisningsopplegg for å øke sosial kompetanse og redusere adferdsvansker hos barn, ungdom og voksne.

Programmet består av 3 komponenter; sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonneringstrening. Hensikten med programmet er å lære barn og unge å koble tanker og følelser på konkrete ferdigheter og handlinger og å reflektere rundt dette.

Så hva kan du lære på et AART-kurs?

For deg som jobber i barnehage, skole eller institusjon vil et AART kurs hjelpe deg med å forebygge og redusere adferdsvansker, og å bidra til å øke barnas sosiale kompetanse. En sertifisert AART-trener arbeider i grupper i direkte kontakt med barna og du vil lære hvordan du kan drifte AART-grupper med barn og unge. Undervisningsopplegget er strukturert og følger en nøye utprøvd metodisk tilnærming som har vist seg å være veldig effektiv. Barna blir ofte flinkere til å samarbeide, flinkere til å beherske seg selv i stressende situasjoner og adferdsproblemer reduseres.

AART retter seg ikke bare mot de barna med tydelige behov for sosial kompetansetrening. Også barn med adekvat grad av sosial, emosjonell og relasjonell kompetanse kan ha stor nytte av AART.

Her er 5 konkrete eksempler på hva du lærer på AART kurs:

Vi har lyst til å gi deg noen eksempler på hva du lærer på et AART-kurs hos oss i Smart Kompetanse. Her er 5 korte eksempler på ferdigheter/kunnskap du vil lære på kurset!

1. Du blir bedre kjent med deg selv og egne tanker, følelser og holdninger.

Vi øver på å sette oss inn i det samme undervisningsopplegget som barna skal gjennom med "hands-on" trening, og får førsteperson-kjennskap til metoden. Dette innebærer at vi som voksne må ta stilling til egne tanker, følelser, holdninger og reaksjonsmønstre for å kunne formidle det videre på en god og trygg måte.

2. Du får inngående kjennskap til teorien bak AART-programmet.

Vi gjennomgår flere av de ulike teorigrunnlagene for AART. Du får blant annet kjennskap til sosial læringsteori, adferdsmodifikasjon, kognitiv terapi, kognitiv adferdsanalyse i tillegg til andre ferdighetsorienterte programmer. Vi lærer også mye om hvordan man best mulig kan implementere AART-programmet på arbeidsplassen for størst mulig effekt.

3. Du får utvekslet erfaringer med andre personer fra ulike fagfelt.

Du lærer også mye om deg selv som voksenperson ved å delta på et AART-kurs. Du vil møte andre kursdeltakere med ulik bakgrunn fra ulike fagfelt og kurset er preget av en stor grad av erfaringsutveksling og spesifikk trening som gjør at du vil få et nært forhold til fagstoffet.

4. Du får øvd på å formidle det du har lært videre til barna.

Vi veileder deg gjennom formidlingen av de ulike komponentene i programmet og gir deg innspill og tilbakemeldinger på hvordan du kan bli trygg i formidlingsrollen.

5. Du får leke, smile, le og være aktivt deltakende.

Et AART kurs er lagt opp på en slik måte at du får være aktivt deltakende i hele forløpet. Du blir utfordret, engasjert og inkludert for å styrke læringsgleden og nærheten til fagstoffet. Vi gjør med andre ord fagstoffet så praktisk og håndgripelig som mulig for deg som utøver gjennom lek, rollespill, modelleringer og direkte trening.

Vi i Smart Kompetanse har over 10 års erfaring med utdanning av AART-trenere i hele landet men vi lærer fortsatt nye ting hver eneste gang vi er så heldige å få lov til å holde et AART-kurs.

Denne artikkelen er skrevet av Morten Sigurdsen (tlf.+47 924 84 757) og Thomas Zandstra Helmsgård (+47 932 58 244). Hvis du har små eller store spørsmål om AART-kurs er du selvfølgelig velkommen til å ringe oss. 

Velkommen på kurs!