Lommebokforeldrene

I kjølvannet av Storm Pedersens omtale av “veskebarna” har fokuset i nasjonale medier og på sosiale medier dreid seg rundt barna og foreldrene deres.

Kall dem veskebarna og generasjon prestasjon, eller foreldrene for curlingforeldre eller helikopterforeldre. Kall dem gjerne lommebokforeldre i denne sammenheng.

De som bruker midler som stedfortredende omsorg.

Men debatten burde kanskje blitt løftet opp enda et nivå. Samfunnet idag er preget av kroppsfokus, inntjening, målstyring, rettighetskåthet, individfokus, selvrealisering og prestasjon.

Pakker vi dette inn i glansbildekulturen som eksisterer spesielt på sosiale medier kan dette få svært uheldige konsekvenser.

Veskebarna er et produkt av lommebokforeldre, som igjen er et produkt av hva?

Vi som jobber med barn og unge vet at de lærer mest av det de ser andre gjøre. Vi formidler våre holdninger og verdier med det vi gjør.

Trust-Actions-Picture-Quote
Trust-Actions-Picture-Quote

Aldri før har vi hatt flere unge mennesker med psykososiale vansker i Norge.

Før kunne vi se at de unge rettet frustrasjonen utover. Dagens unge retter frustrasjonen innover i seg selv.

Hvilke kollektive verdier er det vi ønsker å formidle?

Nå er det veska som er viktigst. Før var det innholdet.