Kurs og tjenester

Photo by Bec Parsons/DigitalVision / Getty Images

Bli sertifisert AART-trener

Gjennom et AART-trenerkurs vil du jobbe med tre hoveddeler: Sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering. Metoden gir et godt grunnlag for forståelse og handling for deg som jobber med barn/unge.

Kurset passer for lærere, førskolelærere, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre som arbeider med barn og unge.

Varighet 8 dager (0900-1530).  

Her finner du påmeldingsskjema!

 
Photo by Ryan McVay/DigitalVision / Getty Images

SMART oppvekst - kurs for ansatte i barnehage og skole.

I tillegg til AART-trenerkurs holder vi kurs i SMART oppvekst for ansatte i barnehager og skoler. Disse kursene varer normalt en dag og kan holdes enten i våre kurslokaler (Sandnes) eller i deres egne lokaler (f.eks. i forbindelse med en planleggingsdag). Vi holder også kurs i Oslo, Trondheim, Bergen og andre deler av landet. 

Varighet 1 dag. Pris 990.- per deltager.

Her finner du påmeldingsskjema!

 
Photo by Jari Hindstr├╢m/iStock / Getty Images

Temakveld for foreldre/ansatte i barnehage og skole

Vi vil inspirere til nye måter å tenke på for deg som er forelder eller jobber med barn, og lover at du kommer til å gå fra kvelden med masse gode tips! Passer også for andre fagarbeidere, miljøterapeuter og helsesøstre. 

Vi har mange gode forslag til tema, eller du/dere kan foreslå noe spesifikt.

Mer info? Ring Vegard Viestad på +47 4000 2853

 
Photo by yaruta/iStock / Getty Images

Veiledning

Vi har over 20 års erfaring i arbeid med barn og unge. Dette gir oss et unikt erfaringsgrunnlag, som vi nyttiggjør oss i våre veiledningsoppdrag. Vi har stor måloppnåelse i våre veiledningsoppdrag for barn og unge, familier, barnehager, skoler, institusjoner, fosterhjem, organisasjoner m.m. 

Mer info? Ring Vegard Viestad på +47 4000 2853


Bakgrunn: Hvem er vi?

smart-kompetanse-kurs2.jpg

Vi tilbyr kurs og veiledning for alle som jobber med barn og unge. 

Vi brenner for en styrkebasert tilnærming i vårt arbeid, der et positivt menneskesyn står sentralt i alt vi gjør. For å kunne få ut det fulle potensialet i et barn, en familie eller en organisasjon, må vi først identifisere og videre kunne gjøre bruk av styrkene hos den enkelte. I tillegg til den verdibaserte forankringen innehar vi et unikt engasjement i det vi driver med. Når man er på kurs i regi av Smart Kompetanse, har vi som et overordent mål, at kursdeltakere i tillegg til å få en solid teoretisk forankring, også skal få virksomme verktøy, som man skal kunne ta i bruk umiddelbart. Vi har eget kurssenter i Sandnes (Gjesdalveien 6A). Her har vi plass til 30-60 kursdeltagere. Vi tilbyr også utleie av våre kurslokaler.


FUELBOX - BLI BEDRE KJENT!

Smart Kompetanse har bidratt til utviklingen av Fuelbox UNGDOM, et samtalekonsept som har hatt stor suksess! 

FuelBox – UNGDOM inneholder åpne spørsmål som på en spennende og underholdende måte skaper gode samtaler.

 

 

Noen av våre samarbeidspartnere!