Lær mer og bli inspirert!

 
The fact is that given the challenges we face, education doesn’t need to be reformed — it needs to be transformed. The key to this transformation is not to standardize education, but to personalize it, to build achievement on discovering the individual talents of each child, to put students in an environment where they want to learn and where they can naturally discover their true passions.
— Ken Robinson, The Element

Daniel Goleman - Emosjonell Intelligens (EQ)

Daniel Goleman er forfatter, psykolog og journalist, og var den som først lanserte begrepet emosjonell intelligens (EQ). Goleman har siden blitt kanskje den aller største forkjemperen for viktigheten av å jobbe med emosjonell kompetanse i barnehagen, på skolen, på jobben og generelt alle arenaer hvor mennesker møtes og samhandler.


Carol Dweck - Growth mindset

Carol Dweck er professor i psykologi og  lanserte begrepet veksttankesett som har røtter i motivasjonsteori. Hun har forsket i over 30 år på ulike måter å rose barn på, og har funnet ut at barn profitterer best dersom de blir rost for innsats snarere enn evner. Å rose for evner alene svekker prestasjon og fører til at man utvikler et såkalt statisk tankesett.


Sir Ken Robinson - How to change education

Sir Ken Robinson er professor emeritus, forfatter og internasjonal rådgiver innenfor utdanning. Han mener at utviklingen innenfor skole er langt på vei i motsatt retning av hva den burde være. Han er en stor motstander av utstrakt bruk av standardisert testing i skolen og peker på mange faktorer for å forklare hvorfor. Han er også en av de aller mest inspirerende talerne i verden og har verdens mest sette Ted talk.  


Sir Ken Robinson - Changing education paradigms

Sir Ken Robinson er professor emeritus, forfatter og internasjonal rådgiver innenfor utdanning. Han mener at utviklingen innenfor skole er langt på vei i motsatt retning av hva den burde være. Han er en stor motstander av utstrakt bruk av standardisert testing i skolen og peker på mange faktorer for å forklare hvorfor. Han er også en av de aller mest inspirerende talerne i verden og har verdens mest sette Ted talk. 


Sir Ken Robinson - Do schools kill creativity

Sir Ken Robinson er professor emeritus, forfatter og internasjonal rådgiver innenfor utdanning. Han mener at utviklingen innenfor skole er langt på vei i motsatt retning av hva den burde være. Han er en stor motstander av utstrakt bruk av standardisert testing i skolen og peker på mange faktorer for å forklare hvorfor. Han er også en av de aller mest inspirerende talerne i verden og har verdens mest sette Ted talk. 


Sir Ken Robinson - How to escape educations death valley 

Sir Ken Robinson er professor emeritus, forfatter og internasjonal rådgiver innenfor utdanning. Han mener at utviklingen innenfor skole er langt på vei i motsatt retning av hva den burde være. Han er en stor motstander av utstrakt bruk av standardisert testing i skolen og peker på mange faktorer for å forklare hvorfor. Han er også en av de aller mest inspirerende talerne i verden og har verdens mest sette Ted talk. 


Sir Ken Robinson - Bring on the learning revolution

Sir Ken Robinson er professor emeritus, forfatter og internasjonal rådgiver innenfor utdanning. Han mener at utviklingen innenfor skole er langt på vei i motsatt retning av hva den burde være. Han er en stor motstander av utstrakt bruk av standardisert testing i skolen og peker på mange faktorer for å forklare hvorfor. Han er også en av de aller mest inspirerende talerne i verden og har verdens mest sette Ted talk. 


Sir Ken Robinson - Life is your talents discovered

Sir Ken Robinson er professor emeritus, forfatter og internasjonal rådgiver innenfor utdanning. Han mener at utviklingen innenfor skole er langt på vei i motsatt retning av hva den burde være. Han er en stor motstander av utstrakt bruk av standardisert testing i skolen og peker på mange faktorer for å forklare hvorfor. Han er også en av de aller mest inspirerende talerne i verden og har verdens mest sette Ted talk. 


Carol Dweck - How to help every child fulfil their potential

Carol Dweck er professor i psykologi og  lanserte begrepet veksttankesett som har røtter i motivasjonsteori. Hun har forsket i over 30 år på ulike måter å rose barn på, og har funnet ut at barn profitterer best dersom de blir rost for innsats snarere enn evner. Å rose for evner alene svekker prestasjon og fører til at man utvikler et såkalt statisk tankesett.

 

 Kenneth Gergen - Sosial konstruksjon

Kenneth Gergen er kanskje den fremste på det som på fagspråket kalles sosialkonstruksjonistisk teori. Han er professor i psykologi og opptatt av språket vi bruker og virkelighetene vi skaper. "Språket blir det viktigste verktøyet for å skape sosiale endringer. Å jobbe med språket i endringsprosesser er i seg selv en skapende prosess. Språket vi bruker og spørsmålene vi stiller vil ikke bare være med på å bestemme hvilke svar vi får, men også hvilken verden vi skaper".