Forebygging og mestring av utfordrende adferd

Smart kompetanse har lang erfaring i arbeid med barn og unge som utviser ulik grad av utfordrende adferd. Gjennom veiledning, praktiske refleksjons- og håndteringsverktøy og øvelser ønsker vi å gjøre dere tryggere i møte med utfordrende adferd.

Dette kurset kan tilpasses din arbeidsplass etter behov og ønske, og vi tilbyr også oppfølging og veiledning i etterkant, for å sikre en god implementering.

Kursinnhold:

  • Forebygging og mestring av sinne, aggresjon og vold
  • Relasjonskompetanse og ressursfokus
  • Beskyttelses- og frigjøringsteknikker
  • Refleksjons- og håndteringsverktøy

Målgruppe:

Deg som jobber med barn og unge i oppvekst- og sosialsektoren.

Pris:

990.- per deltaker