Forebygging og mestring av utfordrende adferd

Smart kompetanse har lang erfaring i arbeid med barn og unge som utviser ulik grad av utfordrende adferd. Gjennom teoretisk forankring, praktiske refleksjons- og håndteringsverktøy og øvelser ønsker vi å gjøre dere tryggere i møte med utfordrende adferd.

Dette kurset kan tilpasses din arbeidsplass etter behov og ønske, og vi tilbyr også oppfølging og veiledning i etterkant, for å sikre en god implementering. Ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer om Modul 1, 2 og 3 av kurset Forebygging og mestring av utfordrende adferd, hvor kurset blir holdt over flere dager

Kursinnhold:

  • Etikk, aggresjonsforståelse og lovverk ved bruk av tvang
  • Forebygging og mestring av sinne, aggresjon og vold
  • Relasjonskompetanse og ressursfokus
  • Holdninger og dempende kommunikasjon
  • Refleksjons- og håndteringsverktøy
  • Beskyttelses- og frigjøringsteknikker

Målgruppe:

Alle som jobber med barn, unge og voksne, hvor man i ulik grad møter utfordrende adferd, uageringer og trusler/vold på arbeidsplassen.

Pris:

1990.- per deltaker