SMART oppvekst

Hva vil kunne skje om alle barn lærer seg ferdighetene i å se alt det som er bra hos seg selv og hos andre? Eller å kunne sette ord på styrker, og vite hvordan disse styrkene kan identifiseres og forstørres hos seg selv og andre? Hva ville skje om alle barn vet hvordan de kan bygge opp livsressurser som fungerer som buffere mot psykiske lidelser som angst og depresjoner?

Gjennom Appreciative Inquiry (AI) og Aggression Replacement Training (ART) skapes glede og utvikling hos barn og voksne.

Kursinnhold:

  • Hvordan utvikle et felles språk om styrker i barnehage og skole?
  • Hvordan kan barn identifisere styrker hos hverandre?
  • Hvordan gjennomføre en styrkebasert foreldresamtale?
  • Hvordan utvikle barns moralske resonneringsevne?
  • Inspirere hverandre til å utvikle det styrkebaserte arbeidet i bhg/skole

Målgruppe:

Ansatte i barnehager, barne- og ungdomsskoler.

Pris:

990.- per deltager.