"Etter en strålende dag er vi veldig inspirerte og det bobler nesten hos enkelte. Dere har humor, samspill og enorm formidlingsevne. Applaus for en genial dag!

(Tidligere kursdeltager, Anne Lenning, Ormaskogen Barnehage)


Thomas Zandstra Helmsgård

Thomas er ART-instruktør, utdannet sosionom og har 2-årig videreutdanning i "Trening i sosial kompetanse". Han har 10 års fartstid fra Bufetat region vest, hvor han har jobbet med ungdom med rus- og adferdsproblematikk.

Thomas har også vært styremedlem i, og vært med på å starte opp, fag- og interesseorganisasjonen PREPSEC Norge. Han sitter nå i styret i Verdiforeningen, som er en ideell organisasjon som jobber for å fremme engasjement, relasjonsbygging og sosialt ansvar.

Thomas har også grunnfag i vitser, gåter og historier. Kombiner dette med en urokkelig patriotisme for Sandnes, og du får en humørdynamitt i særklasse.

 

Morten Sigurdsen

Morten er ART-instruktør og har bakgrunn som lærer, barnevernssenter og familiesenteret. Han har også 2 årig videreutdanning i "Trening i sosial kompetanse". Morten har vært instruktør ved Norges Idrettsforbund og Rogaland Idrettskrets i 15 år og har lang fartstid som troppssjef ved en sanitetsavdeling i HV. Han har også bygget opp aktivitetsleir i ca 15 år, samtidig som han har holdt kurs og workshops. 

Morten har sjonglert ungdom og skoleklasser i luften siden han kunne krype. Han kan tine opp dypfrosne østlendinger på et blunk og balanserer vitser på kanten med kirurgisk presisjon.

 

 

Vegard Viestad

Vegard er utdannet almennlærer med spesialpedagogikk og har kurs innnen TMA, ART, Familie-ART og Euro-ADAD. Han har også lang erfaring med personalledelse fra Stavanger Akuttsenter og Møllehagen skolesenter. Vegard har også jobbet med tiltak på individ, gruppe- og systemnivå i barnehager og skoler.

Alle kreative team trenger en dyktig administrator, og vi er heldige som har Vegard Viestad. Når norsk språkråd innførte begrepet "lun og behagelig personlighet" tenkte de på Vegard.

 
Gundersen-Knut-Kornelius_author_full.png

Knut Kornelius Gundersen

Knut Kornelius Gundersen er Dosent Emeritus ved Vid Vitenskapelige Høgskole og har via sitt firma “Training Social Competence AS” inngått et samarbeid med Smart kompetanse. Knut har utgitt 28 publikasjoner innen feltet sosial kompetanse, miljø- og nettverksarbeid. Knut er førsteforfatter for både SPT og AART bøkene. I tillegg har han bidratt til 8 vitenskapelige artikler innen temaområdet, blant annet I 3 effektstudier om (A)ART.  

Et annet spesialområde er nettverksarbeid i forhold til personer med utviklingshemming. Han tilbyr kurs i nettverksarbeid og livskvalitet for denne gruppen.  I tillegg tilbys også kurs om proaktive metoder for forebygging av atferdsvanskser, bl.a. funksjonell kommunikasjonstrening og nettverksferdighetstrening. Knut har også utviklet eget opplegg for forebygging av konflikter på arbeidsplassen. 

Knut har bidratt til implementering av AART og SPT I Danmark, England, Estland og Russland og har bidratt ved konferanser I 15 ulike land.  Knut er også president I PREPSEC international. Han er videre det første æresmedlem I Prepsec Norge.