Tjenester

Smart Kompetanse har lang erfaring innen miljøterapeutisk- og metodisk arbeid med barn, unge og voksne. Vi kan vise til gode resultater i vår arbeid med disse gruppene. Smart Kompetanse disponerer miljøterapeuter med høy kompetanse og mange års erfaring fra institusjons- og relasjonsskapende arbeid. I tillegg til veiledning og systemtiltak, kan Smart Kompetanse bistå med individuelt tilpassede tiltak, som vil kunne inkludere deltakere og foresatte/ressurspersoner i endringsarbeidet.