Veiledning

Smart Kompetanse leverer veiledningstjenester til BUF-etat, barnevernstjenester, barnehager, skoler, institusjoner og familier. Vi har lang erfaring med veiledning og tilpasser veiledningen etter bestilling og behov.

Vi jobber ut fra et styrkebasert perspektiv, som praktisk vil si at vi starter alle veiledningsløp med en ressurskartlegging av alle involverte parter. Vi ønsker å identifisere og konkretisere hva som fungerer og hvilke ressurser som er med på å ta oss i den retningen vi ønsker. For å få til en endring må vi mobilisere disse ressursene og konkretisere dem ut i virksomme tiltak.

Deretter kartlegger vi ulike hindringsfaktorer som vi kjenner til, men også hindringsfaktorer som vi ser at vi muligens kan støte på i videre arbeid. Det er viktig å være bevisst på hindringene og fartshumpene vi muligens kan støte på, men det er ressursene våre som må iverksettes for å komme over disse hindringene slik at vi kan fortsette å bevege oss fremover.

Refleksjon og bevisstgjøring er viktig for oss når vi er inne i et veiledningsløp, og hjelper oss å rydde i våre strategier og å tydeliggjøre hva vi ønsker å oppnå. Et eksempel er å konkretisere hensikten bak hvorfor vi velger å løse utfordringer på en spesifikk måte. Henger hensikten sammen med strategien vi bruker? Er strategien virksom dvs. hjelper det vi gjør for det vi ønsker å oppnå?

Sammen utarbeider vi tiltak som er gjennømførbare, konkrete, målrettede og forankrede, og evaluerer dem kontinuerlig.

Endringsprosesser kan være utfordrende og krever målrettethet og utholdenhet av alle involverte, men det krever aller mest av dem som skal utføre endringene. Vi i Smart Kompetanse har ingen trylleformler, ferdige bruksanvisninger eller magiske knapper med oss inn i veiledning, men vi stiller med mange verktøy som virker, bred kompetanse og en genuin tro på at vi sammen klarer å skape positiv endring.