Temakvelder med Smart Kompetanse

Vi vil inspirere til nye måter å tenke på for deg som er forelder, foreldregrupper, organisasjoner eller på andre måter er engasjert i arbeid med barn og unge. Vi garanterer at dere etter en temakveld sammen med Smart Kompetanse, vil sitte igjen med ny innsikt og i tillegg få med dere verktøy, som dere kan ta i bruk umiddelbart. Passer også for andre fagarbeidere, miljøterapeuter og helsesøstre. 

Vi har nylig hatt temakvelder for FAU ved flere skoler i Rogaland og temakvelder for SU ved flere barnehager i distriktet. Tilbakemeldingene er utelukkende positive både når det gjelder tilnærmingen til fag og emner og ikke minst i forhold til engasjement og fremføring. 

Vi har mange gode forslag til tema, eller du/dere kan foreslå noe spesifikt.

Mer info? Ring Vegard Viestad på +47 4000 2853 eller send oss en mail: vegard@smart-kompetanse.no

Aktuelle tema:

Selvfølelse: Hvordan kan vi øke våre barns selvfølelse?

Generasjon Prestasjon: Hvordan kan vi ha fokus på de rette verdiene og gjøre våre barn robuste?

Utfordrende Atferd: Hvordan kan vi møte barn med ulike behov?

Fremtidens Skole: Hva kan vi gjøre for å imøtekomme elevenes fremtidige læringsbehov?