SMART oppvekst

Hva vil kunne skje om alle barn lærer seg ferdighetene i å se alt det som er bra hos seg selv og hos andre? Eller å kunne sette ord på styrker, og vite hvordan disse styrkene kan identifiseres og forstørres hos seg selv og andre? Hva ville skje om alle barn vet hvordan de kan bygge opp livsressurser som fungerer som buffere mot psykiske lidelser som angst og depresjoner?

Banner-SMART-språk-1024x394.jpg

Gjennom kombinasjon av Appreciative Inquiry (AI) og Adapted Aggression Replacement Training (AART) ønsker vi å flytte fokus bort fra å prestasjoner og utseende til gode egenskaper. Hvordan kan et felles fokus på styrker skape læringsglede, mestring og trivsel for ALLE?

Kursinnhold:

SMARTLogo2018.png
  • Hvordan utvikle et felles språk om styrker i barnehage og skole?

  • Hvordan kan barn identifisere styrker hos hverandre?

  • Hvordan gjennomføre en styrkebasert foreldresamtale?

  • Hvordan utvikle barns moralske resonneringsevne?

  • Inspirere hverandre til å utvikle det styrkebaserte arbeidet i bhg/skole

Målgruppe:

Ansatte i barnehager, barne- og ungdomsskoler.