Skolemotiverende tiltak

Skolemotiverende tiltak

Dette er pedagogisk tilbud for elever som det søkes skoleplass for hos Smart Kompetanse. Ved søknad om skoleplass for elever hos Smart Kompetanse, skal det foreligge sakkyndig vurdering, individuell opplæringsplan (IOP) og enkeltvedtak fra rektor ved elevenes respektive skoler. Smart Kompetanse vil i samarbeid med skolene, kunne være behjelpelige med å lage IOP for elevene. Smart Valg vil videre utarbeide pedagogiske halvårsrapporter, basert på elevenes IOP.

Read More